Dal Cin

Firma DAL CIN została założona w Mediolanie przez dr Gildo Dal Cina we wrześniu 1949 roku. Otworzyła przemysłową gałąź tzw. „produktów enologicznych”

W 2010 r. otwarto zupełnie nową fabrykę w Concorezzo. W ciągu ponad 70 lat działalności firma DAL CIN poszerzała swoją działalność badawczą i produkcyjną, poszerzając własne rynki we Włoszech i na świecie poprzez zakładanie nowych fabryk i oddziałów oraz rodząc krajowe i międzynarodowe spółki-córki.

Kilka innowacji i patentów wydanych przez DAL CIN R&D stanowiło prawdziwe punkty odniesienia w historii nowoczesnej enologii. Od bentonitów po kwas metawinowy, od fizycznych aktywatorów w fermentacji alkoholowej po media filtracyjne Pre-dispersedTM, aż po najnowsze innowacyjne miniTubesTM. Począwszy od lat osiemdziesiątych, DAL CIN z powodzeniem inwestuje w kilka sektorów rolnictwa i przemysłu, dzięki głębokiej wiedzy na temat bentonitów (pestycydy, pasze dla zwierząt, produkcja płytek, ściółkowanie, zastosowania farmaceutyczne i inne zastosowania przemysłowe) oraz mediów filtracyjnych do separacji ciał stałych od cieczy (soki, piwo, ścieki, rozpuszczalniki itp.).